Wat is Theraplay?

Theraplay is een behandelmethode waarin de ouder-kindrelatie centraal staat en is gebaseerd op de gehechtheidstheorie. Vanuit deze onderliggende visie wordt er vanuit gegaan dat die interactie tussen ouder en kind de basis vormt voor een veilige hechting en voor geestelijke gezondheid van lange  levensduur. Een kinderbrein wordt namelijk gevoed door responsieve,  zorgzame en speelse interacties.

Daarnaast zorgt dit voor een positieve innerlijke beleving van zichzelf en anderen, waardoor het vervolgens een levenslang effect heeft op gedrag en gevoelens. Het belangrijkste doel van een Theraplay behandeling is om veilige en plezierige relaties op te bouwen tussen het kind en zijn primaire  opvoeder(s), of om deze relaties te verbeteren. Uiteindelijk zullen deze veranderingen een positief effect hebben op de manier waarop zij elkaar beleven.

Voor wie?

Hoewel Theraplay geschikt is voor kinderen van alle leeftijden, wordt het voornamelijk toegepast in de leeftijdscategorie van achttien maanden tot twaalf jaar. Zoals elders op de website vermeld staat, richt PMKT Carry Lubbers zich op kinderen van basisschoolleeftijd en jonger.

De methode is toepasbaar bij een breed scala aan problemen of hulpvragen. Zo kan het bijvoorbeeld worden ingezet bij sociale en emotionele problemen of bij ontwikkelings- en gedragsproblemen. 

Een aantal situaties waarvoor Theraplay zich goed leent zijn: pleeg- & adoptiegezinnen, gevallen waarin ouders in hun eigen kindertijd goed ouderschap hebben gemist, problematiek als het gevolg van echtscheiding of de geboorte van een nieuw kind. Echter zijn dit enkel voorbeelden en zijn er nog vele andere situaties waarin de methode goed toegepast kan worden.

Bent u zich na het lezen hiervan nou gaan afvragen of u en uw kind in aanmerking komen voor de behandeling? Neem dan gerust contact op.

Werkwijze

De theraplay behandeling is een relatief korte behandeling waarin verzorgers betrokken worden bij de sessies met het kind om het contact tussen hen goed afgestemd te krijgen en te versterken. Vanuit de methode wordt dit contact grofweg ingedeeld in vier dimensies die uitgebreid aan bod komen in de behandeling: structuur, betrokkenheid, verzorging en uitdaging.
Om  tegemoet te komen aan de behoeften van opvoeder en kind wordt er in de  behandeling zo veel mogelijk gebruik gemaakt van deze dimensies.

Structuur

De opvoeder biedt het kind
betrouwbaarheid,
voorspelbaarheid, veiligheid,
ordening en regulering

Betrokkenheid

De opvoeder biedt op het kind
afgestemde, speelse
ervaringen. Deze ervaringen
scheppen een band en zorgen
voor gedeeld plezier

Verzorging

De opvoeder reageert op een empathische manier op het kind en biedt warmte, tederheid, kalmering en is zorgzaam, omdat het kind behoefte heeft aan gehechtheid en regulering.

Daarnaast zorgt de opvoeder voor een veilige haven en wordt het gevoel van eigenwaarde van het kind ondersteund

Uitdaging

De opvoeder biedt het kind
betrouwbaarheid,
voorspelbaarheid, veiligheid,
ordening en regulering