Wat is PMKT?

PMKT is een vorm van vaktherapie met als doel om een vastgelopen ontwikkeling van kinderen spelenderwijs weer op gang te brengen. Dit gebeurt door aan te sluiten bij dat wat het kind van nature al in zich heeft: beweging, muzikaliteit, creativiteit en spel. Al bewegend en spelend wordt het kind in staat gesteld om zich te uiten en te oefenen met nieuw gedrag. Het belangrijkste hierbij is dat het kind plezier ervaart en het voor hem zoveel  mogelijk voelt als een leuke tijd. De meeste kinderen die bij mij komen  merken vaak niet eens dat ze therapie krijgen, maar ervaren het gewoon als spelen.

“Je zit lekker in je vel als je vrij bent (en je vrij voelt) om je eigen (gedrag-)mogelijkheden te gebruiken, binnen de grenzen van je constitutie en je talenten die je genetisch hebt meegekregen”. Dat is wat de opleiding PMKT zegt. Wanneer een kind vastloopt in zijn ontwikkeling vervalt deze gedragskeuzevrijheid. Psychomotorische kindertherapie is erop gericht om deze terug te geven aan het kind, door hem te laten spelen, door het te leren hoe hij/zij stress kan reguleren, door te helpen bij het verwerken van emoties en door hem/haar ander gedrag te laten ervaren. Doordat het kind hierdoor meer gedragsalternatieven tot zijn beschikking krijgt, gaat het beter functioneren en wordt het weer mogelijk om te ontwikkelen en te groeien.

Uitgangspunten

Basisbehoeften

Er wordt vanuit gegaan dat een kind een vijftal basisbehoeften vanuit zijn omgeving nodig heeft om gezond te kunnen opgroeien:

 1. Het kind moet ergens een plaats hebben
 2. Het kind moet worden gevoed. Letterlijk, maar ook door middel van zorg & verzorging
 3. Het kind moet gesteund worden
 4. Het kind heeft bescherming nodig
 5. Het kind heeft begrenzing nodig

Gedragsverandering

Door middel van PMKT wordt gewerkt aan gedragsverandering. Het brein  speelt hierbij een belangrijke rol, want hersenen bepalen immers voor een groot deel hoe we ons gedragen. Er wordt vanuitgegaan dat de mogelijkheden dit gedrag zowel door genetische aanleg als door omgeving worden bepaald.

Gedragscomponenten

Gedrag wordt ingedeeld in zes verschillende gedragscomponenten, die elk afzonderlijk van elkaar gezien kunnen worden, maar ook met elkaar samenhangen:

 • De biologische gedragscomponent
 • De sensorische en motorische gedragscomponent
 • De emotionele gedragscomponent
 • De cognitieve gedragscomponent
 • De sociale gedragscomponent
 • Spel