Voor wie?

Kinderen van nul tot en met twaalf jaar die enigerwijze vastlopen in hun ontwikkeling kunnen bij mij komen voor Psychomotorische Kindertherapie.
Dit kan zijn op het sociaal emotioneel gebied. Vindt je kind het lastig vriendjes te maken of om contact met volwassenen te hebben, is het faalangstig, ervaart je kind gespannenheid?

Heeft het moeite met:

  • Assertiviteit
  • Faalangst
  • Zelfvertrouwen
  • Boosheid hanteren
  • Sociale vaardigheden

Heeft je kind situaties meegemaakt die al dan niet een trauma hebben veroorzaakt (zoals gepest zijn, verlies, ziekte, echtscheiding, geweld en mishandeling of seksueel misbruik)?

Is je kind gediagnosticeerd met bijvoorbeeld ADHD, autisme spectrum stoornis (zoals PDD- NOS of asperger), hechtingsproblematiek of andere psychiatrische stoornissen?

Vertoont je kind gedrag waarbij duidelijk wordt dat het niet lekker in zijn/haar vel zit (angstig, teruggetrokken, onzeker, driftig, concentratieproblemen, moeite met reguleren van emoties e.d.)?
Is je kind erg gevoelig en wil het daar zijn/haar weg in vinden (o.a. HSP)?

Neem dan contact op.