Voor wie is PMKT bedoeld?

PMKT Carry Lubbers biedt psychomotorische kindertherapie aan kinderen van basisschoolleeftijd, die vastlopen in hun ontwikkeling en dit terug laten zien in hun gedrag. Dat een kind vastloopt kan het gevolg zijn van vele situaties. Mogelijk ligt er een stoornis, zoals bijvoorbeeld AD(H)D of autisme, hechtingsproblematiek of overige psychiatrische aandoeningen ten grondslag  aan het gedrag.Eventuele traumatische gebeurtenissen in de leefomgeving  van het kind, zoals ziekte, verlies, scheiding of seksueel misbruik kunnen ook  een belemmering voor de ontwikkeling vormen.

Een vastgelopen ontwikkeling kan zich uiten in verschillend gedrag. Hieronder een aantal voorbeelden:

Sociaal-emotioneel gedrag

 • Agressief of teruggetrokken gedrag
 • Moeilijk contact maken en/of onderhouden met volwassenen of andere kinderen
 • (Faal-)angst
 • Gespannenheid
 • Een negatief zelfbeeld
 • Problemen met de regulatie van affectie

Cognitief gedrag

 • Problemen met aandacht of motivatie
 • Problemen met planning
 • Impulsief gedrag
 • Problemen met informatieverwerking

Bewegingsgedrag

 • Problemen met motorische basisvaardigheden
 • Onhandig gedrag, houterig bewegen of weinig lichaamsbesef
 • Overbeweeglijkheid
 • Passief gedrag
 • Problemen met de fijne motoriek of schrijfproblemen