Therapie

 

De therapie start met een intakegesprek met u als ouders/opvoeders. Na de intake zijn er 3 observatiesessies met uw kind. Tijdens de intake en de sessies probeer ik zoveel mogelijk informatie te vergaren om de hulpvraag en het behandelplan helder te krijgen. Hierna volgt een gesprek om de doelen en opbouw van het behandelplan door te nemen.

Na akkoord volgen de individuele sessies met uw kind.

Door gebruik te maken van spel, beweging, muziek en creatieve activiteiteten wordt uw kind zich bewust van zijn/haar eigen kunnen en manier van bewegen. Samen met mij leert uw kind zijn/haar eigen emoties kennen en hoe hier mee om te gaan. Wij gaan op zoek naar nieuwe ervaringen en handvaten die uw kind helpen met zelfvertrouwen verder te ontwikkelen en de toekomst tegemoet te treden.

Tussentijds is er een evaluatie waarin we de voortgang van uw kind bespreken en zo nodig doelen bij kunnen stellen.

De therapie wordt afgesloten met een eindevaluatie.