Missie & Visie

Missie

Elk kind beweegt zich op eigen wijze in de wereld. PMKT Carry Lubbers gunt ieder kind het vertrouwen dat hij hiervoor nodig heeft. Vanuit dit idee wordt het kwetsbare kind geholpen om zijn/haar kracht terug te vinden en voorbereid op de grote wereld onder het motto ‘Van droom tot werkelijkheid’.

Visie

In de behandeling van de Psychomotorisch Kindertherapeut staat het kind centraal. Bewegen en spelen zijn hierbij de belangrijkste instrumenten. Op deze manier doet het kind spelenderwijs nieuwe ervaringen op. Deze ervaringen op cognitief, sensorisch, motorisch, emotioneel en sociaal gebied, worden meegenomen in het volwassen leven.

Al spelend leert een kind het makkelijkst. Hij leert wij hij is, wie hij mag zijn en om tevreden te zijn met zichzelf en zijn mogelijkheden. Het vertrouwen in zichzelf en in anderen groeit.

PMKT Carry Lubbers biedt zorg op maat. De therapeut ziet het kind en bekijkt wat hij nodig heeft. Hierop worden de behandelingen afgestemd. Vanuit een veilige, liefdevolle relatie richt de therapeut zich op het teweegbrengen van veranderingen in de manier waarop het kind zichzelf beleeft en omgaat met de wereld om zich heen. Op deze manier wordt de ontwikkeling van het kind positief gestimuleerd. Het idee dat psychische functies, waaronder denken en voelen, zich ontwikkelen in een affectieve (liefdevolle) relatie, wordt ondersteund door recente onderzoeken.

In de behandeling van PMKT Carry Lubbers staan de volgende kernwaarden centraal: