Kwaliteit

Om de kwaliteit van PMKT Carry Lubbers te waarborgen is de onderneming aangesloten bij verschillende keurmerken en beroepsverenigingen.

SKJ

SKJ staat voor Kwaliteitsregister Jeugd en is hiermee een beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Zij stellen zich verantwoordelijk voor de wettelijke registratie vaan jeugdprofessionals die werken met complexe en risicovolle situaties. Er wordt getoetst of de professionals voldoen aan de hiervoor gestelde criteria en daarnaast wordt er professioneel toezicht gehouden.

NFG

De NFG is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals in het complementaire psychosociale werkveld. Deze organisatie bewaakt de kwaliteit van de geboden zorg.

Kiwa

PMKT Carry Lubbers neemt deel aan het kwaliteitsprogramma ‘Mijn Keurmerk’ van Kiwa. Daarmee wordt aangetoond dat er wordt voldaan de wkkgz-eisen en de onderneming voor zorgkwaliteit staat.

Het kwaliteitshandboek is op te vragen via info@carrylubbers.nl

Om de kwaliteit van PMKT Carry Lubbers te waarborgen is de onderneming aangesloten bij verschillende keurmerken en beroepsverenigingen.

RBCZ
NFG
NIBIG
KIWA
FVB
NVPMKT