Psychomotorische Kindertherapie (PMKT) is therapie gericht op kinderen van wie de ontwikkeling stagneert en waarbij de stagnatie zichtbaar is in het gedrag dat zij laten zien.

Alles wat een kind meemaakt in positieve en negatieve zin, bepaalt hoe het zich cognitief, motorisch, emotioneel en sociaal ontwikkeld. Deze ontwikkeling is zichtbaar op de manier waarop een kind zich beweegt en manifesteert in de wereld. Juist daarom is spel en beweging zo belangrijk in de behandeling van kinderen door een psychomotorische kindertherapeut.

De psychomotorische kindertherapeut bestudeert en analyseert het gedrag van het kind en helpt het door middel van spelen en bewegen emoties te herkennen en verwerken, stress te reguleren en nieuwe gedragspatronen te ervaren. Zo wordt het kind in staat gesteld oude patronen te vervangen door nieuwe ervaringen en bruikbare handvaten. Op deze nieuwe ervaringen en handvaten kan het kind in zijn verdere leven vertrouwen waardoor het zich weer zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Het kind kijkt daardoor weer met zelfvertrouwen de wereld in en de toekomst tegemoet.